Make your own free website on Tripod.com
Pambungad | Mga Segmento | Mga Ka-Pamilya Ninyo | Mga Batang EC | Ang Baul

LIZA FLORES

liza3.jpg

Si Liza Flores
Ang tagapaghatid ng mga segmentong 'Bahay-Buhay', 'Social Bulletin' at 'Mga Balitang Kaka'
Maririnig din sa mga Balita Updates sa hapon
Isa sa mga tagapag-limbag ng balita sa News Center ng himpilan

Lagda sa Guestbook  Tignan ang Guestbook

Makinig ng Live
dzeclogo.gif
sa DzEC Radyo Agila 1062kHz