Make your own free website on Tripod.com
Pambungad | Mga Segmento | Mga Ka-Pamilya Ninyo | Mga Batang EC | Ang Baul

LOR TIU

lor.jpg

Si Lor Tiu
Ang Executive Producer ng Programa
Isa sa mga tagapaghatid-balita sa segmentong 'Mga Balitang Panggising' at 'Mga Balitang Dumadagundong'
Maririnig din sa mga Balita Updates sa bawat oras sa umaga mula Lunes hanggang Biyernes
Isa rin sa mga Anchors sa programang 'Happy Home', maririnig tuwing Sabado, alas- ng umaga

Lagda sa Guestbook  Tignan ang Guestbook

Makinig ng Live
dzeclogo.gif
sa DzEC Radyo Agila 1062kHz